„Hand in Hand” 2021

video podcasty

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania video podcastów  zrealizowanych w ramach 4. edycji inicjatywy „Hand in Hand”. 

Tematyka rozmów skupia się na różnorodnych, ciekawych obliczach wolontariatu, a piąty z cyklu podcastów poświęcony jest w szczególności dla organizatorów wydarzeń, bo mowa w nim o dostępności. Zachęcamy nie tylko do wsłuchania się, ale także do działania!

Gośćmi video podcastów są wieloletni praktycy i wolontariusze, którym serdecznie dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami. 

Rozmowy natomiast poprowadzili dla Państwa profesjonalni dziennikarze: Justyna Janus-Konarska, Aleksander Twardowski oraz Michał Rypel.

CareerVillage to wirtualna społeczność, w której studenci mogą bezpłatne uzyskać spersonalizowane porady zawodowe od prawdziwych profesjonalistów. Jest to kolejna, ciekawa, a w Polsce jeszcze nie spopularyzowana, propozycja na wolontariat kompetencyjny, którego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, poszukującymi drogowskazów na początku swej kariery.

Jak dołączyć do CareerVillage? Na jakich zasadach funkcjonuje platforma? Jak się zaangażować będąc profesjonalistą, a jak skorzystać z niej będąc studentem?

Zapraszamy na video podcast, którego gościem jest Natalie Dunn, Manager ds. Partnerstwa z CareerVillage.

Rozmowę prowadzi Aleksander Twardowski.

Wolontariat kształtuje wartości moralne i jest działaniem prospołecznym. Ale również jego ogromną zaletą jest zdobywanie kompetencji oraz doświadczenia, które jest bardzo ważne w życiu zawodowym, na każdym jego etapie, szczególnie na początku. Uczy m.in. kultury organizacyjnej, współdziałania w grupie, organizacji pracy i nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda wolontariat z perspektywy uczelni wyższych? A jaka jest percepcja studentów takiej formy aktywności w trakcie trwania studiów, czy absolwentów na etapie poszukiwania pracy? Jakie wreszcie znaczenie dla pracodawców ma działalność wolontaryjna kandydata do pracy? 

Zapraszamy na video podcast, którego gośćmi są: Agnieszka Piasecka-Robak z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Kinga Franka, studentka 5. roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i analityk finansowy w firmie Hewlett Packard Enterprise, oraz Hanna Witek, Team Leader w firmie Infor i członkini CSR WroClub.

Rozmowę prowadzi Michał Rypel.

Już w szkole podstawowej dzieci aktualnie mają możliwość angażowania się do pomocy innym w ramach wolontariatu szkolnego. Jakkolwiek działalność społeczna placówek wpisana jest od 2017 r. do ustawy Prawo Oświatowe, jako jako element programu wychowawczo-profilaktycznego, ten “obowiązek” realizować można z różnym podejściem.

Jak wygląda wolontariat szkolny z perspektywy młodych społeczników oraz ich opiekuna? Co ich motywuje do działania z tak ogromnym zaangażowaniem, pasją i kreatywnością?

Zapraszamy na video podcast, którego gośćmi są: Pani Bożena Czerwińska-Górz, nauczycielka i koordynatorka szkolnego koła wolontariatu w SP nr 82 we Wrocławiu, oraz Katarzyna Boś i Marcel Włosik, uczniowie 8. klasy SP nr 82 we Wrocławiu.

Rozmowę prowadzi Justyna Janus-Konarska.

Mówi się, że ratownictwo to nie praca, lecz życie i pasja do pomagania innym. Ratownikiem można być nie tylko z zawodu, ale również ochotniczo. Jest to bardzo odpowiedzialny wolontariat i zostanie ratownikiem-ochotnikiem nie jest najprostsze, niemniej na pewno warto zaangażować się w tego typu działalność.

Jak wygląda bycie ratownikiem-ochotnikiem “od kuchni” i z perspektywy doświadczeń wieloletnich praktyków? Jaki proces rekrutacyjny należy przejść i jak się przygotować do działania? Ale również, czy można w ramach wolontariatu wspierać jednostki ratownicze inaczej, niż stricte jako ratownik?

Zapraszamy na video podcast, którego gośćmi są: Roman Dziedzic z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Marcin Kowalski z Grupy Ratownictwa Medycznego, PCK Wrocław oraz Kamil Kędzierski z Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu.

Rozmowę prowadzi Justyna Janus-Konarska.

Za udostępnianiem wydarzeń wirtualnych kryje się wiele aspektów organizacyjnych i rozwiązań technologicznych. Zacząć należy jednak z pewnością od otwartej i empatycznej postawy.

Czym tak na prawdę jest dostępność i jak przygotować wydarzenie online, aby było faktycznie dostępne dla wszystkich? Jakie kwestie powinni wziąć pod uwagę organizatorzy eventów wirtualnych, aby nie wykluczyć z nich części ich odbiorców?

Zapraszamy na video podcast, którego gośćmi są: Anna Jeżowska-Siwek z Fundacji Promyk Słońca oraz Dominik Golema, Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier. 

Rozmowę prowadzi Michał Rypel.

Organizatorzy

patronat

produkcja video podcastów

Dziękujemy Digitly za przygotowanie i administrowanie strony „Hand in Hand”