O "Hand in Hand"

Jak wygląda współpraca wrocławskiego biznesu i NGO? Ale również, jak może wyglądać? Inicjatywa „Hand in Hand” powstała, aby umożliwić dialog między stronami w poszukiwaniu nowych płaszczyzn kooperacji, nie tylko polegających na wsparciu finansowym dla organizacji pozarządowej. Celem jest promowanie możliwości dla beneficjanetów i korzyści dla firm, jakie daje współpraca oparta na wolontariacie.

W ramach „Hand in Hand” organizowane są co roku dwa przedsięwzięcia. Wiosną odbywa się otwarta konferencja, podczas której prezentowane są realizowane projekty CSR jako dobre praktyki pozafinansowej współpracy między biznesem a NGO. Spotkania te są również doskonałą platformą bezpośredniego dialogu między sektorami, wymiany opinii oraz networkingu. Jesienią z kolei organizowany jest cykl bezpłatnych warsztatów dla reprezentantów organizacji pozarządowych, które dostarczane są przez ekspertów z lokalnych firm. 

Wszystkie projekty „Hand in Hand” organizowane są całkowicie bezkosztowo, a bazując na wolontariacie (administracja, komunikacja, event management) i wykorzystaniu dostępnych środków (sale konferencyjne w siedzibach organizatorów lub partnerów, promocja wydarzenia dzięki networkowi organizatorów i patronów).

ORGANIZATORZY

Współorganizatorami „Hand in Hand” są Hewlett Packard Enterprise Global Business Center oraz Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, w ramach projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

Za pomysł i realizację wydarzeń w ramach inicjatywy „Hand in Hand” odpowiadają:
Ula

Urszula Bandurowska

Specjalista ds. doradztwa, wspierania i animowania NGO

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”

Z organizacjami pozarządowymi Ula współpracuje od ponad 7 lat. Odpowiada za organizację szkoleń, doradztwo, opiekę nad stażystami, praktykantami i wolontariuszami. Ula tworzy i koordynuje również projekty finansowane ze środków Gminy Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także aktywnie uczestniczy w projektach innych organizacji. 

W ramach inicjatywy „Hand in Hand”, Ula odpowiedzialna jest za szerokopojętą administrację oraz kontakt z NGO.

Joanna

Joanna Kuryło

Kierownik Działu Usług Finansowych ds. Obsługi Klienta | CSR Program Manager

Hewlett Packard Enterprise Global Business Center

Joanna na co dzień zarządzająca zespołami globalnie wspierającymi klientów HPE Financial Services, a ponadto od 4 lat koordynuje Program CSR we wrocławskim Centrum Hewlett Packard Enterprise. 

Jest promotorką wolontariatu pracowniczego jako narzędzia rozwoju osobistego i zawodowego, współpracy międzysektorowej, jak również aktywną wolontariuszką. 

W ramach inicjatywy „Hand in Hand”, Joanna odpowiedzialna za kontakt z biznesem, a przy edycjach konferencyjnych za kontent merytoryczny.

 

Asia

Joanna Szablewska

Kierownik Biura Zarządu | Komunikacja & Eventy

Hewlett Packard Enterprise Global Business Center

Asia odpowiedzialna jest w ramach swojego stanowiska w HPE za nadzór tematów związanych z funkcjonowaniem wrocławskiej spółki w zakresie administracyjnym i organizacyjnym. Ponadto w zakres jej obowiązków wchodzi employer branding, komunikacja wewnętrzna oraz wydarzenia dla pracowników. 

Jej pasją jest organizowanie wszelakich eventów, którą realizuje zarówno wewnątrz firmy, jak i angażuje się non-profit w inicjatywy zewnętrzne (np. organizowała 7. i 8. edycję „Buy a Book”). 

W ramach inicjatywy „Hand in Hand”, Asia zajmuje się event managementem oraz komunikacją.

Do poprawnego funckjonowania strony wykorzystujemy cookies. Więcej o tym, w jaki sposób zbieramy dane przeczytasz w naszej polityce prywatności.