Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając w imieniu własnym, korzystając z formularza kontaktowego, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora, tj. Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”, z siedzibą we Wrocławiu (54-206), ul. Legnicka 65, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281794, NIP: 898-211-51-62, e-mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl, tel.: +48 71 359 75 15. 

Dane osobowe zgromadzone w celu kontaktu z Organizatorem inicjatywy „Hand in Hand”, będą przechowywane przez Administratora w czasie wymaganym przez organy kontrolne. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

Podane dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, ani nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 roku kalendarzowego.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Do poprawnego funckjonowania strony wykorzystujemy cookies. Więcej o tym, w jaki sposób zbieramy dane przeczytasz w naszej polityce prywatności.